AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktivity pro děti ve školním roce 2021/22

Se začátkem nového školního roku budou obnoveny některé z aktivit pro rodiny s dětmi v naší farnosti. Stejně jako v loňském školním roce bude pokračovat „slovíčko“ pro děti v zimní kapli během devátých mší svatých. Slovíčko proběhne o nedělích, kdy nebude mše svatá pro děti v 10:30.

Dále Vás srdečně zveme na školičku, která probíhá každou středu od 9:30 na farní zahradě, v případě špatného počasí a během zimních měsíců pak ve farním sále. Školička je určena maminkám s malými dětmi. První školička se uskuteční 8. 9. 2021. V případě zájmu kontaktujte Alenu Vošmikovou.

Pro všechny větší děti (cca od 3 let) otvíráme nově pěvecký sboreček. Cílem je nejen nácvik písní pro dětské mše svaté v 10:30, ale především možnost poznat nové kamarády při společné aktivitě. Pravidelný termín setkávání bude upřesněn dle potřeb a časových možností malých zpěváčků a jejich rodičů během září. V případě zájmu kontaktujte taktéž Alenu Vošmikovou.

Jako každý rok, bude i v novém školním roce probíhat výuka náboženství v naší farnosti. Přihlášky naleznete vzadu v kostele na stolku u zpovědnice, v sakristii nebo případně na vyžádání v naší farní kanceláři. Na konci prázdnin pak proběhne první schůzka s rodiči.