AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Postní almužna 2022

Vzadu v kostele jsou na stolku archy papírů, z nichž lze sestavit papírové kasičky tzv. postničky. Do těchto kasiček můžete vložit peníze za požitky, které jste si během postu odřekli. Naplněné kasičky odevzdejte laskavě po Velikonocích v sakristii našeho kostela.

Tyto prostředky poté církev použije na pomoc potřebným.