AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Úklid kostela 2–12/2020
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 30.8.–6.9.2015

Svátky a památky

  • Dnes je 22. neděle v mezidobí
  • Ve středu 2. září po nešporách se koná úklid kostela, prosíme farníky o pomoc
  • V sobotu dne 5. září 2015 se koná diecézní pouť v Teplé u Mariánských Lázní. Na tuto pouť jede autobus z farnosti sv. Bartoloměje. Přihlásit se můžete na faře ve Františkánské ulici. Autobus odjíždí v sobotu v 7.30 hod od biskupství. Při přihlášení prosíme zaplatit cenu pouti 120,-Kč.
  • Naše farní charita obnovuje po prázdninách své pravidelné schůzky. První schůzka po prázdninách bude v úterý 1. září 2015 v 17 hodin ve farním sále.
  • Dnes, jako každou poslední neděli v měsíci, je možno přispět na charitu po každé mši sv. v sakristii našeho kostela.
  • Po skončení prázdnin od 1. září se budou opět konat ranní mše sv. od 7:00 v úterý až pátek.
  • Sobota 5. září je 1. sobota v měsíci: koná se od 8:00 mše sv. ke cti P. Marie; po mši sv. večeřadlo v kapli
  • Příští neděle je 23. neděle v mezidobí. Mše sv. v 7:30, 9:00 a v 18:00, mše sv. pro děti v 10:30. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 10:30