AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Úklid kostela 2–12/2020
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 11.–18.10.2015

Svátky a památky

  • Dnes je 28. neděle v mezidobí
  • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.
  • Tuto neděli, dne 11. října, v 15 hodin pořádá naše farní charita další nedělní setkání nazvané Čaj o třetí. Setkání se uskuteční ve farním sále našeho kláštera. Hostem bude již podruhé P. Jiří Barhoň, zajišťující duchovní službu v charitních a státních sociálních zařízeních v Plzni. Přijďte se potěšit jeho vyprávěním. Těšíme se na Vaši návštěvu.
  • Srdečně vás zveme na pokračování cyklu varhanních koncertů v kostele Panny Marie Růžencové ve čtvrtek čtvrtek 15.10.2015 v 19:30 hraje Jan Kalfus – díla Bacha, Ebena, Francka, Vierneho, Guilmanta
  • V pondělí 5. října se konala schůze farní rady, zápis z jednání najdete na nástěnce v zadní části kostela.
  • Vzadu na stolku je možno získat misijní kalendář - darem. 100 Kč pomůže dítěti z největší bídy na půl roku, dar 200 Kč na jeden rok. Dary můžete zaslat ke kalendáři přiloženou složenkou
  • Příští neděle je misijní, sbírka bude určena na misie
  • V týdnu oslavíme ve čtvrtek sv. Terezii
  • Příští neděle je 29. neděle v mezidobí. Mše sv. v 7:30, 9:00, 18:00, mše sv. pro děti v 10:30. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 16:00