AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 22.–29.11.2015

Svátky a památky

 • Dnes je Slavnost Krista Krále
 • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.
 • Sbírka minulé neděle určená na bible činila 3 410,00 Kč
 • Pán Bůh zaplať všem, kteří se ve středu po nešporách účastnili úklidu kostela, i když byl svolán narychlo. Rozpis úklidu na půl roku dopředu je vyvěšen na nástěnce a rovněž na www.stránkách farnosti. Bude se konat v pondělí po nešporách. Prosíme farníky naléhavě, aby mu věnovali pozornost a nezapomněli, že péče o kostel je starost náš všech.
 • Otcové dominikáni a farní rada by rádi poděkovali farnicím, které prováděly úklid našeho kostela po čtvrtečních ranních mších po několik desítek let. Bohužel kvůli vyššímu věku a zdravotním problémům již tuto službu nemohou vykonávat.

  Paní Anička Švejdová,

  paní Ludmila Troppová

  a paní Marie Zábranská skončily s uklízením již v roce 2013.

  Koncem letošního roku skončí tuto službu:

  paní Anežka Baborová,

  paní Jaroslava Benedová,

  paní Anežka Kohoutová,

  paní Karla Koldovská,

  a paní Milena Štaifová.

  Následující farníci jsou ochotni při úklidu kostela dále pomáhat:

  paní Libuše Fišerová,

  paní doktorka Janotová,

  paní Marie Váňová

  a pan Antonín Banaš.

  Otcové dominikáni a farní rada prosí tyto farníky, aby přišli po mši svaté v 9 hodin do farního sálu, aby jim mohli za jejich dlouholetou službu osobně poděkovat a předat jim malý dárek. Věříme, že se najdou další farníci, kteří budou pokračovat v této záslužné práci

  Vzpomínku a modlitbu věnujeme i paní Hertě Urbanové a paní Ludmile Vídeňské, které odešly na věčnost uprostřed práce pro kostel.

 • Příští neděle je 1. neděle adventní. Mše sv. v 7:30, 9:00 a v 18:00, Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 10:30