AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

 

Poděkování Farní charity u PMR 2015

Farní charita u P. Marie Růžencové v Plzni děkuje

  • všem, kdo přinesli dárky, cukroví a ovoce na vánoční balíčky,
  • všem, kdo pomohli při balení a roznášení balíčků,
  • všem, kdo s námi navštívili klienty Hospice sv. Lazara, Domova sv. Alžběty, Domova sv. Aloise a Domova sv. Zity
  • všem, kdo pomohli připravit vše pro návštěvu dětí ze Zbůchu, speciálně otci Damianovi za to, že provedl děti po našem kostele, Ing. Václavu Šlajsovi za předvedení krásy našich varhan těmto dětem, otci Damianovi a MUDr. Petru Lejčkovi za skvělý muzikantský doprovod harmoniky s kytarou při zpívaném posezení dětí v sále kláštera,
  • všem, kdo přispěli do kasiček Tříkrálové sbírky 2016,
  • všem, kdo se aktivně zúčastnili Tříkrálové sbírky 2016 jako koledníci. V naší farnosti bylo vytvořeno 16 skupinek 3 králů. Výsledky jejich koledování zveřejníme ihned po sečtení obsahu kasiček.
  • Dále děkuje farní charita všem farníkům za jejich celoroční podporu, ať už se zúčastňují aktivně práce v charitě nebo pomáhají finančně nebo modlitbou.

    Všem Zaplať Pán Bůh.