AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

 

Informace o postní almužně 2016

Vzadu na stolku jsou archy potištěných papírů, z nichž lze sestavit papírové kasičky podle vzoru. Do těchto kasiček můžete vložit peníze za požitky, které jste si během postu odřekli. Naplněné kasičky odevzdejte laskavě po Velikonocích, nejlépe 2. neděli velikonoční (3. 4. 2016), v sakristii našeho kostela. Na spodní stranu papírové kasičky můžete napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím charity použije na pomoc potřebným.

Podrobnosti na charitní nástěnce v předsíni našeho kostela.