AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 26.6.–3.7. 2016

Svátky a památky

  • Dnes je 13. neděle v mezidobí
  • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.
  • V pátek 1. července vás všechny zveme na táborák, který se bude konat na klášterní zahradě od 19:00
  • V pondělí 27. 6. po nešporách uklízíme kostel, prosíme farníky o pomoc. Zároveň si můžete poznamenat do diářů rozpis úklidu na druhé pololetí roku. Rozpis je zveřejněn na nástěnce a na webových stránkách v pravém sloupci
  • Farní charita nebude konat o prázdninách své pravidelné schůzky. První schůzka po prázdninách bude v úterý 30. srpna 2016 v 17 hodin ve farním sále.
  • Dnes je možno přispět po každé mši sv. v sakristii na Charitu
  • Sbírka minulé neděle činila 4.056 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům
  • V týdnu oslavíme ve středu sv. Petra a Pavla
  • O prázdninách se nekonají ranní mše sv. v 7:00 a nedělní mše sv. pro děti
  • Příští neděle je 14. neděle v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 7:30, 9:00 a v 18:00, Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 10:30