AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 21.–28.8.2016

Svátky a památky

  • Dnes je 21. neděle v mezidobí
  • O prázdninách se nekonají ranní mše sv. v 7:00 a nedělní mše sv. pro děti
  • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.
  • Farní charita nebude konat o prázdninách své pravidelné schůzky. První schůzka po prázdninách bude v úterý 30. srpna 2016 v 17 hodin ve farním sále.
  • Připomínáme, že vzadu na stolku a v sakristii jsou k disposici přihlášky na náboženství. Pokud máte zájem, vyplňte, prosím, jednu polovinu, oddělte ji od té druhé, která obsahuje informace pro vás, a odevzdejte v sakristii do konce prázdnin
  • Sbírka minulé neděle činila 2 304 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  • V týdnu oslavíme v úterý sv. Růženu z Limy, ve středu sv. Bartoloměje, v sobotu sv. Moniku a v neděli sv. Augustina
  • Příští neděle je 22. neděle v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 7:30, 9:00 a v 18:00, Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 10:30