AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 28.8.–4.9.2016

Svátky a památky

  • Dnes je 22. neděle v mezidobí
  • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.
  • Od 1. září budou opět ranní mše sv. v 7:00 – úterý až pátek v zimní kapli. Rovněž budou opět slouženy mše sv. pro děti – první bude v neděli 4.9. od 10:30
  • Farní charita obnovuje po prázdninách své pravidelné schůzky. První schůzka po prázdninách bude v úterý 30. srpna 2016 v 17 hodin ve farním sále.
  • jako každou poslední neděli v měsíci, je možno přispět na Charitu po každé mši sv. v sakristii našeho kostela.
  • Sbírka minulé neděle činila 2 362 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  • Připomínáme, že vzadu na stolku a v sakristii jsou k disposici přihlášky na náboženství. Pokud máte zájem, vyplňte, prosím, jednu polovinu, oddělte ji od té druhé, která obsahuje informace pro vás, a odevzdejte v sakristii do konce prázdnin
  • V týdnu oslavíme ve čtvrtek sv. Jiljí, v sobotu sv. Řehoře Velikého
  • Příští neděle je 23. neděle v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 7:30, 9:00 a v 18:00, mše sv. pro děti v 10:30. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 16:00