AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 16.–23.4.2017

Ohlášky

 • Dnes slavíme 5.neděli postní.
 • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.

  Pouť na Planiny u Nebílovského Borku

 • Příští neděli dne 23. dubna 2017 pořádá naše farní charita pouť na Planiny u Nebílovského Borku do lesní kaple sv. Vojtěcha. Odjezd z Plzně autobusem ve 14 hodin od našeho kostela. Další zastávka bude u kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí. Odtud odjezd ve 14:20 hod. Mši sv. na Planinách bude celebrovat P. Martiš od 15ti hodin. Pravděpodobný návrat z pouti bude v 17 hodin.

  Farní víkend

 • O víkendu od 12. až 14. května se bude konat v Javořině u Dolního Žandova farní víkend, kam jste všichni srdečně zváni. Bližší informace naleznete vzadu na nástěnce a na webových stránkách.

  Občasník farní charity

 • Na stolečku s tiskovinami najdete nový výtisk občasníku, který vydává naše farní charita. Najdete v něm i informaci o hospodaření naší farnosti za poslední roky, který vypracoval P. Vojtěch Soudský OP.

 • Sbírka minulé neděle činila 4.116 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 • Příští neděli oslavíme 2. neděli velikonoční. Mše sv. v 7:30, 9:00 a v 18:00. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 10:30.