AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 23.–30.4.2017

Ohlášky

 • Dnes slavíme 2. neděli velikonoční.
 • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.

  Úklid kostela

 • V pondělí 24. dubna, se po nešporách koná úklid kostela. Prosíme farníky o pomoc.

  Pravidelné setkání mladých

 • Ve čtvrtek 27. dubna bude od 19 hodin další pravidelné setkání mladých v našem klášteře. Srdečně zveme.

  Farní víkend

 • Pro nedostatek zájemců, se tento rok neuskuteční farní víkend, ale pouze farní výlet, který bude v neděli 14. května. Program: společné putování vlakem, společné slavení mše svaté, společný piknik, hry a krátké putování. Dostupné i pro rodiny s malými dětmi, či seniory. Jsou zváni všichni! Podrobnější informace budou zavčas podány.

  Farní táborák

 • V neděli 30. dubna 2017 od 19:00 se uskuteční v prostorách klášterní zahrady farní táborák. Vezměte si s sebou něco na opékání a nápoje.

  Čaj o třetí

 • Příští neděli dne 30. dubna 2017 pořádá naše farní charita další nedělní setkání nazvané Čaj o třetí. Hostem bude P. Vojtěch Soudský OP, který promluví o praktických záležitostech farnosti a zodpoví případné dotazy farníků. Setkání se uskuteční ve farním sále našeho kláštera. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 • Svátky, které oslavíme v následujícím týdnu: v úterý sv. Marka, evangelisty a v sobotu sv. Kateřiny Sienské, panny, učitelky církve a patronky Evropy.

 • Sbírka minulé neděle určená na Charitu činila 4044 Kč. Sbírka z velikonoční vigilie činila 1936 Kč Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 • Příští neděli oslavíme 3. neděli velikonoční. Mše sv. v 7:30, 9:00 a v 18:00. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 10:30.