AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 28.5.–4.6.2017

Ohlášky

 • Dnes slavíme 7. neděli velikonoční.
 • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.

  Májové pobožnosti

 • Májové pobožnosti v našem kostele se konají každý den v měsíci květnu vždy po večerní mši svaté.

  Den Plzeňské Madony

 • Přijměte srdečné pozvání otce biskupa Tomáše Holuba ve středu 31. května 2017 od 18.00 do katedrály sv. Bartoloměje na Den Plzeňské Madony, kde při bohoslužbě – se speciální pozorností věnované Panně Marii – společně oslavíme den vzniku plzeňské diecéze. Při slavnosti proběhne mimo jiné i vernisáž výstavy k výročí 800 let od úmrtí bl. Hroznaty, otec biskup zde také poprvé ohlásí jméno nového vikáře pro Karlovarský kraj. V tento den odpoledne bude také možnost navštívit věž katedrály sv. Bartoloměje zcela zdarma.

  Čaj o třetí

 • Tuto neděli dne 28. května 2017 v 15 hodin pořádá naše farní charita další nedělní setkání nazvané Čaj o třetí. Velikonoční a mariánskou poesii Vám přednesou paní Irena Brabencová-Pulicarová a paní Pavla Sovová. Setkání se uskuteční ve farním sále našeho kláštera. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 • Svátky a památky, které oslavíme v následujícím týdnu: v úterý svátek sv. Zdislavy z Lemberka, patronky dominikánské provincie, ve středu svátek Navštívení Panny Marie, ve čtvrtek památku sv. Justina, mučedníka a v sobotu památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

 • Sbírka minulé neděle činila 2 865 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 • Příští neděli oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého. Mše sv. v 7:30, 9:00 a v 18:00, mše sv. pro děti bude v 10:30 v vzimní kapli. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 10:30.