AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Farní rada
Zápisy z FR
Úklid kostela 7/2018–1/2019
Oprava střechy kostela
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 2.–9.7.2017

Ohlášky

 • Dnes slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí.
 • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.

  Mše pro děti

 • Upozorňujeme, že během letních prázdnin nebudou v naší farnosti ranní mše v zimní kapli a mše pro děti.

  Farní charita

 • Farní charita nebude konat o prázdninách své pravidelné schůzky. První schůzka po prázdninách bude v úterý 29. srpna v 17 hodin ve farním sále.

  Výuka náboženství

 • Jako každý rok, bude v novém školním roce probíhat výuka náboženství v naší farnosti. Přihlášky naleznete vzadu v kostele na stolku.

 • Svátky a památky, které oslavíme v následujícím týdnu: v pondělí svátek sv. Tomáše, apoštola; v úterý památku sv. Prokopa, opata; ve středu pak slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.

 • Sbírka z minulé neděle činila: 3302 Kč, sbírka z neděle 18. června činila 3120 Kč a sbírka z 11. června činila 4457 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 • Příští neděli oslavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí a mše sv. budou v následujícím pořádku: v 7:30, 9:00 a v 18:00i. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 16:00.