AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Farní rada
Zápisy z FR
Úklid kostela 7/2018–1/2019
Oprava střechy kostela
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 9.–16.7.2017

Ohlášky

 • Dnes slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí.
 • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.

  Náboženství

 • Jako každý rok, bude i v novém školním roce probíhat výuka náboženství v naší farnosti. Přihlášky naleznete vzadu v kostele na stolku u zpovědnice nebo případně na vyžádání ve farní kanceláři.

  Výměna mezi pražskou a plzeňskou komunitou dominikánů

 • Milí farníci, od 1.8. 2017 nastává výměna mezi pražskou a plzeňskou komunitou dominikánů. Fr. Cyril Molnár přichází do Plzně a fr. Damián Maria Škoda odchází do Prahy. V neděli 30. července v 9.00 hodin bude fr. Damián Maria sloužit slavnostní mši svatou na rozloučenou s farností.

  Slovo moderátora farnosti

 • Slovo moderátora farnosti: Je třeba vysvětlit, že tato skutečnost vyplývá  ze dvou tzv. asignací, kterými otec provinciál ustanovuje otce Damiána do pražského konventu a otce Cyrila do konventu plzeňského. To samo o sobě nemusí mít vliv na farnost. Lze však předpokládat, že otec provinciál doporučí otci biskupovi odvolání otce Damiána ze společné duchovní správy naší farnosti a navrhne otce Cyrila na jeho místo. Konečné rozhodnutí o těchto změnách členů společné duchovní správy náleží otci biskupovi.

 • Svátky a památky, které oslavíme v následujícím týdnu: v úterý svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy; v pátek svátek bl. Hroznaty, hlavního patrona naší diecéze; sobotu pak památku sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

 • Sbírka minulé neděle činila 3065 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 • Příští neděli oslavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 7:30, 9:00 a v 18:00. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 10:30.