AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Farní rada
Zápisy z FR
Úklid kostela 7/2018–1/2019
Oprava střechy kostela

 

Aktuální oznámení 27.8.–3.9.2017

Ohlášky

 • Dnes slavíme 21. neděli v mezidobí.
 • Pořad bohoslužeb je jako obvykle.

  Farní charita

 • Farní charita obnovuje po prázdninách své pravidelné schůzky. První schůzka po prázdninách bude v úterý 29. srpna 2017 v 17 hodin ve farním sále.

  Pouť na Svatou Horu u Příbrami

 • Farní charita pořádá v sobotu dne 23. září 2017 pouť na Svatou Horu u Příbrami. V odpoledních hodinách dále navštívíme blízký augustiniánský klášter Svatá Dobrotivá v obci Zaječov. Odjezd autobusu je v 7.00 hodin od našeho kostela. Na pouť se můžete přihlásit buď každou neděli po mši sv. v 7.30, 9 a 18 hodin v sakristii našeho kostela nebo každé úterý od 17 do 19 hodin na pravidelných schůzkách naší farní charity v přízemním sále našeho kláštera. Zároveň prosíme zaplatit cenu pouti 200,- Kč.

  Výuka náboženství

 • Jako každý rok, bude v novém školním roce probíhat výuka náboženství v naší farnosti. Přihlášky naleznete vzadu v kostele na stolku.

 • Svátky a památky, které oslavíme v následujícím týdnu: v pondělí svátek sv. Augustina, biskupa a učitele církve; v úterý pak památku umučení sv. Jana Křtitele.
 • Sbírka z minulé neděle činila: 2758 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům a také těm, kdo přispívají na účet farnosti.

 • Příští neděli oslavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí a mše sv. budou v následujícím pořádku: v 7:30, 9:00 a v 18:00; mše sv. pro děti bude v 10:30 v zimní kapli. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 16:00.