AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Farní rada
Zápisy z FR
Úklid kostela 7/2018–1/2019
Oprava střechy kostela

 

Aktuální oznámení 3.–10.9.2017

Ohlášky

 • Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí.
 • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.

  Ranní bohoslužby

 • Od úterý 5. září budou opět u nás ranní bohoslužby v zimní kapli, určené zejména pro studenty. Začátek je vždy v 7:00 hodin.

  Výuka náboženství

 • Příští neděli 10. září bude setkání rodičů za účelem určení hodin náboženství podle školních rozvrhů dětí. Sejdeme se v 16:00 hodin ve farním sále.

  Pouť na Svatou Horu u Příbrami

 • Farní charita pořádá v sobotu dne 23. září 2017 pouť na Svatou Horu u Příbrami. V odpoledních hodinách dále navštívíme blízký augustiniánský klášter Svatá Dobrotivá v obci Zaječov. Odjezd autobusu je v 7.00 hodin od našeho kostela. Na pouť se můžete přihlásit buď každou neděli po mši sv. v 7.30, 9 a 18 hodin v sakristii našeho kostela nebo každé úterý od 17 do 19 hodin na pravidelných schůzkách naší farní charity v přízemním sále našeho kláštera. Zároveň prosíme zaplatit cenu pouti 200,- Kč. Bližší podrobnosti na nástěnkách v kostele.

 • Svátky a památky, které oslavíme v následujícím týdnu: pátek oslavíme svátek Narození Panny Marie.

 • Sbírka z minulé neděle činila: 3031 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům a také těm, kdo přispívají na účet farnosti.

 • Příští neděli oslavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí a mše sv. budou v následujícím pořádku: v 7:30, 9:00 a v 18:00. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 10:30.