AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Farní rada
Zápisy z FR
Úklid kostela 2–6/2018
Oprava střechy kostela

 

Aktuální oznámení 17.–24.10.2017

Ohlášky

 • Dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí.
 • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.

  Pouť na Svatou Horu u Příbrami

 • Farní charita pořádá v sobotu dne 23. září 2017 pouť na Svatou Horu u Příbrami. V odpoledních hodinách dále navštívíme blízký augustiniánský klášter Svatá Dobrotivá v obci Zaječov. Odjezd autobusu je v 7.00 hodin od našeho kostela. Na pouť se můžete přihlásit buď každou neděli po mši sv. v 7.30, 9 a 18 hodin v sakristii našeho kostela, nebo každé úterý od 17 do 19 hodin na pravidelných schůzkách naší farní charity ve farním sále našeho kláštera. Zároveň prosíme zaplatit cenu pouti 200,- Kč. Bližší podrobnosti na nástěnkách vzadu v kostele.

  Přednášky

 • V akademickém roce 2017/2018 budeme pokračovat v tradičních duchovně-teologických přednáškách. Téma – Duch svatý a Sláva: v tajemství Božího života, v tajemství pozemského Kristova života, v tajemství různých fází lidského života v Kristu. Přednášky budou probíhat cca dvakrát měsíčně v některé čtvrtky v 19:15 (po nešporách). Začínáme 21. 9. 2017, pokračujeme 12. 10. 2017 a 26. 10. 2017, další termíny budou upřesněny. Pro podrobnosti sledujte nástěnku.

 • Svátky a památky, které oslavíme v následujícím týdnu: v pondělí památku sv. Jana Maciase, řeholního bratra OP; ve středu památku sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků; ve čtvrtek svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty a v sobotu památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

 • Sbírka z minulé neděle činila: 3.413 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům a také těm, kdo přispívají na účet farnosti.

 • Příští neděli oslavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí a mše sv. budou v následujícím pořádku: v 7:30, 9:00 a v 18:00. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 10:30.