AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Farní rada
Zápisy z FR
Úklid kostela 2–6/2018
Oprava střechy kostela

 

Aktuální oznámení 29.10.–5.11.2017

Ohlášky

 • Dnes slavíme slavnost posvěcení našeho kostela.
 • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.

  Modlitební shromaždění

  Naše farní charita svolává na toto úterý dne 31. října 2017 od 16:30 hodin do zimní kaple našeho kostela modlitební shromáždění. Modlitbu růžence světla doprovodí P. Tomáš Pospíšil OP rozjímáním.

  Oslava Sv. Martina z Porres

  Diecézní charita Plzeň srdečně zve v pátek dne 3. listopadu 2017 do našeho kostela na oslavu Sv. Martina z Porres, patrona rozvojových projektů a Adopce na dálku v Jižní Americe.
  Naše farní charita přispívá již přes deset let prostřednictvím tohoto projektu na vzdělání bolivijského chlapce Ariela. Jeho adoptivní rodiče jste Vy všichni, kdo nám přispíváte. Zveme vás na setkání adoptivních rodičů v pátek v 16.30 hodin do farního sálu. Na závěr setkání se zúčastníme v 18 hodin mše svaté.
  Ohlášena je i přítomnost paní Liliany de Olarte de Torres-Muga, mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Peru.
  Po mši sv. jste zváni k malé ochutnávce bolivijských specialit.

  Památka všech věrných zemřelých

  Na den Památky všech věrných zemřelých ve čtvrtek 2. listopadu, zve plzeňský biskup Tomáš Holub do katedrály sv. Bartoloměje všechny, kteří ztratili někoho blízkého. Od 18 hodin zde bude možnost zapálit za něj svíčku, ztišit se, zavzpomínat. Během večera zazní varhanní hudba, poezie a zamyšlení otce biskupa Tomáše.

  Dominikánská dušičková pobožnost

  Dominikánská dušičková pobožnost se uskuteční v neděli 5. listopadu v 15 hodin na Ústředním hřbitově v Plzni. Sraz u hrobu bratří dominikánů.

 • Svátky a památky, které oslavíme v následujícím týdnu: ve středu slavnost Všech svatých; ve čtvrtek památku všech věrných zesnulých; v pátek svátek sv. Martina de Porres, řeholního bratra a v sobotu pak památku sv. Karla Boromejského, biskupa.
 • Sbírka z minulé neděle, která je určena na misie, činila: 4.195 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům a také těm, kdo přispívají na účet farnosti.
 • Příští neděli oslavíme 31. neděli v liturgickém mezidobí a mše sv. budou v následujícím pořádku: v 7:30, 9:00 a v 18:00; mše sv. pro děti bude v 10:30 v zimní kapli. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 10:30.