AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Farní rada
Zápisy z FR
Úklid kostela 2–6/2018
Oprava střechy kostela

 

Aktuální oznámení 3.–10.12.2017

Ohlášky

 • Dnes slavíme 1. neděli adventní.
 • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.

  Úklid

 • V pondělí 4. prosince, se po nešporách koná úklid kostela. Prosíme farníky o pomoc.

  Rekolekce

 • Srdečně zveme farní rodinu na adventní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 16. prosince v našem klášteře. Obnovu povede P. Hyacint Ullman OP. Začátek bude v 9:00 mší svatou v kostele, přednášky pak budou probíhat ve farním sále.

  Přednáška

 • Další přednáška otce Tomáše na téma Duch svatý a Sláva - v tajemství Božího života, v tajemství pozemského Kristova života, v tajemství různých fází lidského života v Kristu, se uskuteční tento čtvrtek 7. prosince po nešporách v přednáškovém sále kláštera.

  Tříkrálová sbírka

 • V prvních lednových dnech roku 2018 je plánována již tradiční charitní Tříkrálová sbírka. Naše farní charita prosí všechny, kdo by se chtěli aktivně zapojit do této akce (vedoucí skupinek i děti), aby se přihlásili na našich úterních charitních schůzkách nebo nechali na sebe kontakt v sakristii našeho kostela. Děkujeme.

  Sbírka na varhany

 • Příští neděli proběhne v našem kostele jednorázová sbírka na opravy našich varhan, která bude osvobozena, se souhlasem generálního vikáře, od odvodu do diecézního Solidárního fondu.

 • Svátky a památky, které oslavíme v následujícím týdnu: ve čtvrtek památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, v pátek pak slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

 • Sbírka z minulé neděle činila: 3.945 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům a také těm, kdo přispívají na účet farnosti.

 • Příští neděli oslavíme 2. neděli adventní a mše sv. budou v následujícím pořádku: v 7:30, 9:00 a v 18:00. Mše sv. podle misálu z r. 1962 v 10:30.