AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Termíny úklidu kostela
Teologické přednášky
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Čaj o třetí (20. 5. 2018)

Příští neděli dne 20. května 2018 v 15 hodin pořádá naše farní charita další nedělní setkání nazvané Čaj o třetí.

Hostem bude paní Helena Lekavá, která nám představí své obrazy plzeňských kostelů. Její výstavu slovem doplní pan Mgr. Petr Bouček, který také přednese závěrečnou část své minulé přednášky o historii a architektuře plzeňských kostelů.

Setkání se uskuteční ve farním sále našeho kláštera.

Těšíme se na Vaši návštěvu.