AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Volby do pastorační rady 2018

V neděli 30. prosince 2018 proběhne po každé mši svaté v kostele Panny Marie Růžencové volba části členů pastorační rady farnosti. Jména kandidátů jsou na farní nástěnce. Hlasovací lístek obdržíte v neděli 30. prosince přede mší svatou u vchodu. Po jeho upravení zakroužkováním volených maximálně tří kandidátů jej vložíte při odchodu do připravené schránky.

Pokud již dnes víte, že nebudete 30. 12. 2018 moci přijít, vyzvedněte si, prosím, hlasovací lístek již dnes v sakristii a po jeho upravení jej během týdne (nebo již dnes jako v náhradním termínu) dodejte do sakristie nebo do farní kanceláře, nebo, při nejhorším, do schránky kláštera.

Děkuji za vaši ochotu.

fra Vojtěch O. Soudský OP, moderátor