AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Informace o výsledcích Tříkrálové sbírky 2019

V naší farnosti bylo vytvořeno 28 skupinek 3 králů.

Celková částka vybraná do jejich kasiček je 167.570 Kč.

Celková částka vybraná v Plzni je 748.029 Kč.

Podrobnější výsledky jsou zveřejněny na charitní nástěnce v předsíni našeho kostela.

Děkujeme všem koledníkům i všem, kdo na Tříkrálovou sbírku přispěli. Zaplať Pán Bůh.