AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Odpustky pro duše zesnulých

Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci návštěvou hřbitova spojenou přinejmenším s vnitřní modlitbou za ně (tedy stačí se pomodlit v duchu).

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den lze získat tytéž odpustky při návštěvě kostela nebo veřejné kaple, pokud se tam pomodlíme na úmysly papeže Vyznání víry a modlitbu Otče náš. K tomu musí být splněny řádné podmínky pro plnomocné odpustky:

  • Svátost smíření do osmi dní předem nebo potom (stačí jedna pro více odpustků).
  • Svaté přijímání (nejlépe v den získání odpustků, ale stačí i jiný den; pro jeden plnomocný odpustek je nutné jedno sv. přijímání).
  • Modlitba na úmysl papeže.
  • Zřeknutí se dobrovolné náklonnosti ke každému (i lehkému) hříchu.

Předepsané modlitby je nutné, není-li uvedeno jinak, se modlit ústně – tj. alespoň tiše artikulovat.

Denně lze získat pouze jeden plnomocný odpustek, který lze buď formou přímluvy přivlastnit konkrétnímu zemřelému nebo dle Božího úradku obecně duším zemřelých.