AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Důležité oznámení farnosti ze dne 25. 4. 2020

Dle nového usnesení vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 je možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 100 osob.

Zde u dominikánů v našem kostele P. M. Růžencové Plzeň-Slovany, budou slaveny od neděle 26. 4. 2020 bohoslužby takto:

 • Pondělí až sobota 18:00, neděle 7:30, 9:00 a v 18:00.
 • Kostel je otevřen vždy 1/4 hod před započetím každé mše sv. Od okamžiku započetí mše sv. bude kostel uzamčen!

Všeobecná pravidla stanovená ministrem zdravotnictví ČR

 1. V prostoru kostela musí účastníci bohoslužby dodržovat minimální rozestupy dva metry.
 2. Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce (dezinf. prostředky budou k dispozici).
 3. Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, mají nasazenou roušku-ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech týkající se bohoslužeb

 1. Nadále platí dispens diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
 2. Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje každá bohoslužba v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.
 3. V kostele věřící povinně dodržují 2 metrové vzdálenosti. (obsazují pouze označené místa v každé druhé lavici).
 4. Diecézní biskup stanovuje, že Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku. (Jen ve výjimečných případech spojených s nepřekonatelnou výhradou svědomí přijímajícího!! může duchovní správce podat Eucharistii věřícímu na jeho výslovnou žádost do úst, a to po skončení bohoslužby).
 5. Diecézní biskup uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro zajištění požadovaných hygienických pravidel.

(Z Pastoračních pravidel pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb platná v období od 24. 4. 2020 do odvolání – viz. www.bip.cz).

Dne 24. 4. 2020 Duch. správa farnosti Plzeň-Slovany

 • Mše svaté online
 • KATOLICKÝ TÝDENÍK ke stažení zdarma