AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Důležité oznámení farnosti ze dne 22. 6. 2020

Dle nového usnesení vlády ČR je možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 1.000 osob.

Zde u dominikánů v našem kostele P.M. Růžencové Plzeň-Slovany, budou slaveny od neděle 26. 4. 2020 bohoslužby takto:

  • pondělí až sobota 18:00;
  • neděle 7:30, 9:00 a v 18:00.

Všeobecná pravidla stanovená ministrem zdravotnictví ČR

  1. Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce (dezinf. prostředky budou k dispozici).
  2. Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, mají nasazenou roušku-ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech týkající se bohoslužeb

  1. Nadále platí dispens diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
  2. Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje každá bohoslužba v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.
  3. Diecézní biskup stanovuje, že Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku.
  4. Diecézní biskup uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro zajištění požadovaných hygienických pravidel.

(Z Pastoračních pravidel pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb platná v období od 24. 4. 2020 do odvolání – viz. www.bip.cz).

V Plzni dne 22. 6. 2020
P. Cyril Molnár OP, moderátor farní správy

  • Mše svaté online