AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 26. října 2020

V neděli (25. října 2020) slavíme slavnost posvěcení našeho kostela.

Od středy 22. října od 6:00 hodin do úterý 3. listopadu včetně (prozatím - prodloužení je ale více než pravděpodobné), není možné konat jakékoliv veřejné bohoslužby, kromě svateb a pohřbů, kde je dovolena účast maximálně 10 osob (viz bod 10 Usnesení vlády).

Je dovolena individuální duchovní péče (viz bod 7c.). Znamená to tedy možnost na požádání se setkat s knězem k duchovnímu rozhovoru, udělení svátosti smíření a svátosti eucharistie.

Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 o přijetí krizového opatření (celý text).

Náš kostel bude otevřen každý den od 17:30 do 18:00 a v neděli ještě dopoledne od 8:00 do 9:00. Tento čas můžete využít k individuální modlitbě či přijetí svátostí. Po soukromé domluvě s knězem pak dle vzájemné dohody i v jiný čas.

Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. října 2020

Mše svaté online

V neděli (1. listopadu 2020) slavíme slavnost Všech svatých.