AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 9. listopadu 2020

V neděli (8. listopadu 2020) slavíme 32. neděli v liturgickém mezidobí. Mše sv. budou v obvyklém nedělním pořádku, to jest: v 7:30, 9:00 a v 18:00. Mše sv. pro děti s rodiči v 10:30 nebude a je nahrazena mimořádnou mší v kostele ve stejném čase.

Od středy 22. října od 6:00 hodin do pátku 20. listopadu včetně (prozatím - prodloužení je ale více než pravděpodobné), není možné konat jakékoliv veřejné bohoslužby, kromě svateb a pohřbů, kde je dovolena účast maximálně 10 osob (viz bod 10 Usnesení vlády).

Je dovolena individuální duchovní péče (viz bod 7c.) Znamená to tedy možnost na požádání se setkat s knězem k duchovnímu rozhovoru, udělení svátosti smíření a svátosti eucharistie.

Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 o přijetí krizového opatření (celý text)

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 o prodloužení nouzového stavu (celý text)

Náš kostel bude otevřen každý den od 17:30 do 18:00 a v neděli také dopoledne od 8:00 do 9:00. Tento čas můžete využít k individuální modlitbě či přijetí svátostí. Po soukromé domluvě s knězem pak dle vzájemné dohody i v jiný čas.