AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Aktuální oznámení 21. listopadu 2020

V neděli (22. listopadu 2020) slavíme slavnost Krista Krále.

Od středy 22. října od 6:00 hodin do soboty 12. prosince včetně, není možné konat jakékoliv veřejné bohoslužby, kromě svateb a pohřbů, kde je dovolena účast maximálně 20 osob.

Je dovolena individuální duchovní péče (viz bod 7c.) Znamená to tedy možnost na požádání se setkat s knězem k duchovnímu rozhovoru, udělení svátosti smíření a svátosti eucharistie.

Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 o přijetí krizového opatření (celý text)

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 o prodloužení nouzového stavu (celý text)

Usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 o prodloužení nouzového stavu (celý text)

Náš kostel bude otevřen každý den od 17:30 do 18:00 a v neděli také dopoledne od 8:00 do 9:00. Tento čas můžete využít k individuální modlitbě či přijetí svátostí. Po soukromé domluvě s knězem pak dle vzájemné dohody i v jiný čas.