AktualityKlášterFarnostKontakty

Konvent

Historie

Terciáři

CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Konvent

fr. P. Vojtěch SOUDSKÝ OP
Převor. Člen společné duchovní správy.
e-mail

fr. P. Alvarez KODEDA OP
Podpřevor. Člen společné duchovní správy.
e-mail

fr. P. Cyril MOLNÁR OP
Moderátor společné duchovní správy.
e-mail

fr. P. Petr SEMÍK OP
e-mail

fr. P. ThLic. Ludvík GRUNDMAN OP
doktorand v Institutu sv. Tomáše Akvinského v Toulouse
e-mail