AktualityKlášterFarnostKontakty

Bohoslužby

Farní kancelář

Knihovna

Chrámový sbor

Farní charita

Farní rada

Farní časopis

CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 
 • neděle – 7:30, 9:00, 18:00, mše sv. pro děti 10:30 – 1. a 3. neděle v měsíci (kromě letních prázdnin)
 • pondělí – 18:00
 • úterý–pátek – 7:00 (kromě letních prázdnin), 18:00
 • sobota – 8:00 (1. sobota v měsíci: ke cti P. Marie pro mariánské ctitele a terciáře; po mši sv. večeřadlo v kapli), 18:00

  Adorace

 • První pátek – po večerní mši sv. – adorace se zasvěcením Božímu Srdci
 • Každý pátek – po nešporách v zimní kapli (do 20:00)

  Ostatní

 • pondělí – 14:45 mše sv. ve Stacionáři sv. Aloise (Hradišťská 30)
 • středa – 19:00 studentská mše sv. v kostele Neposkvrněného početí P. Marie (Františkánská)
 • čtvrtek – 13:30 mše sv. v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň (Táborská 28)
 • čtvrtek – 14:00 mše sv. v Domově sv. Alžběty (Hlavanova 15)
 • čtvrtek – 15:30 mše sv. v Hospicu sv. Lazara (Sladkovského 66)
 • každý 2. pátek v měsíci – 9:30 mše sv. v Domově pro seniory SeneCura (Papírnická 11)
 • sobota – 20:00 studentská mše sv. (anglicky) v kostele Neposkvrněného početí P. Marie (Františkánská)

  Rozpis bohoslužeb a celebrantů

  Aktuální ohlášky