AktualityKlášterFarnostKontakty

Bohoslužby

Missa tridentina

Farní kancelář

Knihovna

Chrámový sbor

Farní charita

Farní rada

Farní časopis

CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Missa tridentina

Mše svaté vzhledem k opatřením jsou slouženy při zavřených dveřích, aby během Mše sv. nebyl nekontrolovaně překročen povolený počet. NUTNO PŘIJÍT VČAS - se začátkém se zamyká kostel!
 • neděle – 11:00 (3. neděle v měsíci – 15:30)
 • pondělí, středa, pátek – 16:30
 • úterý, čtvrtek – 8:00
 • sobota – 8:00, 1. sobotu v měsíci – 6:15

  Možnost ověření termínu na tel. č. 602 327 842.

  Mši sv. podle misálu z r. 1962 pravidelně celebruje P. Antonín Damián Nohejl, III.OP v kostele P. Marie Růžencové na Jiráskově náměstí v Plzni.

  Svátost smíření – na požádání kdykoli po Mši svaté.

  Aktuální program

  Aktuální informace – liturgický kalendář, příp. další oznámení a katecheze zde.