AktualityKlášterFarnostKontakty

Bohoslužby

Missa tridentina

Farní kancelář

Knihovna

Chrámový sbor

Farní charita

Farní rada

Farní časopis

CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Úklid kostela 7/2017–1/2018
Farní rada
Zápisy z FR
Oprava střechy kostela

 

Farní kancelář

  • pondělí 14:00–16:00
  • středa 9:00–11:00 a 14:00–16:00
  • příp. po domluvě s knězem.

    Ve středu od 16:00 příprava rodičů na křest mladších dětí.