AktualityKlášterFarnostKontakty

Bohoslužby

Missa tridentina

Farní kancelář

Knihovna

Chrámový sbor

Farní charita

Farní rada

Farní časopis

CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Termíny úklidu kostela
Teologické přednášky
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Farní charita

Pravidelné setkání farní charity je v úterý od 17:00 do 19:00 ve farním sále v přízemí kláštera. Program schůzek je věnován modlitbě a projednávání pomoci potřebným.

Vítáme ty, kteří chtějí pomáhat, i ty, kdo pomoc potřebují.

Zpravodaj Farní charity u PMR