AktualityKlášterFarnostKontakty

Bohoslužby

Farní kancelář

Knihovna

Chrámový sbor

Farní charita

Farní rada

Farní časopis

CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Farní kancelář

  • pondělí 14:00–16:00
  • středa 9:00–11:00 a 14:00–16:00
  • příp. po domluvě s knězem.

    Ve středu od 16:00 příprava rodičů na křest mladších dětí.