AktualityKlášterFarnostKontakty

Bohoslužby

Farní kancelář

Knihovna

Chrámový sbor

Farní charita

Farní rada

Farní časopis

CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Chrámový sbor u P. Marie Růžencové

Zkoušky jsou pravidelně v úterý od 19:00 ve farním sále. Vede Ing. Šlajs. Chrámový sbor rád uvítá nové členy ve svých řadách.