AktualityKlášterFarnostKontakty

Bohoslužby

Farní kancelář

Knihovna

Chrámový sbor

Farní charita

Farní rada

Farní časopis

CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Farní časopis "O nás – Pro nás"

Měsíčník farnosti Panny Marie Růžencové. Pouze pro vnitřní potřebu. Vydává Římskokatolická farnost Plzeň-Slovany. Vychází od března 1995 do prázdnin 2013.

1995: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Čísla za roky 2006 – 2013 v PDF.

Vydávání časopisu bylo ukončeno po prázdninách r. 2013.